Počet strán:
392 strán
Rozmer:
124 x 173 mm
Väzba:
Pevná väzba
ISBN:
978-80-974346-9-4

Encyklopédia mŕtvych – Lutna jazvy – Legenda o spáčoch Viac info

Danilo Kiš


€12.25 €17.50

30% Zľava

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Popis

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 Recenzie

„Danilo Kiš je jedným z najväčších spisovateľov 20. storočia. Jeho dielo hovorí na pozadí skúseností nacizmu a komunizmu o zle, ktoré po celé storočie rozožiera európske svedomie, zle, ktoré nemôže odstrániť žiad - ne víťazstvo na bojiskách. Kišov hlas nie je hlasom sprievodcu alebo proroka. Je to hlas stvorenia, hlas krásy osvetľujúci myseľ v hmle sveta vôkol nás. Hmle, ktorú literárna produkcia slúžiaca viktimizácii robí čoraz hustejšou. Kišova tvorba je aj preto naliehavo aktuálna.“ Lakis Proguidis, Atelier du roman

„Je to kniha o láske a smrti, eros a thanatos, ktoré sa ako témy prelínajú všetkými mojimi knihami, tu nadobudli plnší výraz.“ Danilo Kiš

„Encyklopédia mŕtvych rozpráva o smrti a predstavuje túto tému v rôz - nych historických, kultúrnych, sociálnych, kognitívnych a ideologických kontextoch: od gnostických legiend po modernú dobu, od legendár- nych spáčov až po encyklopédiu, v ktorej sú dopodrobna zapísané osudy všetkých ľudí, od populárnych príbehov o tradíciách a fantáziách spisovateľov, až po príbeh Protokolu sionských mudrcov. Encyklopédia mŕtvych je vzrušujúcim prelínaním fantázie a faktov, dávnych právd a moderných skúseností, starostlivého bádania a živého, vášnivého rozprávania, historických poznatkov a ich ironickej rekonštrukcie, en - cyklopedického rozprávania a nevšedného jazykového a štylistického majstrovstva.“ Arhipelag

O edícii

Pevný bod: edícia kvalitnej európskej prózy

Nová knižná edícia vydavateľstva Zelený kocúr s názvom Pevný bod je zameraná na výber z hodnotnej európskej prózy. Ponúka slovenským čitateľom diela autorov, ktorí predstavujú piliere európskych hodnôt.   

„Dajte mi pevný bod vo vesmíre a pohnem Zemou.“ Archimedes

Redaktorka edície: Renata Deáková

Počet strán:
392 strán
Rozmer:
124 x 173 mm
Väzba:
Pevná väzba
ISBN:
978-80-974346-9-4


O autorovi

Danilo Kiš (1935, Subotica – 1989, Paríž)
Jedna z najvýznamnejších osobností povojnovej srbskej literatúry, prozaik, esejista, básnik, dramatik a prekladateľ. Po dokončení Filologickej fakulty Belehradskej univerzity publikoval krátke romány Manzarda a Žalm 44 (1962), na ktoré nadviazal dielami s rodinnou tematikou - Záhrada, popol, Rané smútky a Presýpacie hodiny. V sedemdesiatych rokoch prednášal na univerzite v Bordeaux, kde začal písať Hrobku pre Borisa Davidoviča (1976), k tejto zbierke pripojil neskôr knihu Encyklopédia mŕtvych (1983). V prvom diele takmer dokumentárnym spôsobom poukázal na perfídnosť stalinskej totality, na klamstvá, komploty a zrady, s akými sa narábalo pri represiách v tridsiatych až päťdesiatych rokoch, v druhom sa sústredil na tému smrti, ako jednej z obsedantných metafyzických tém literatúry. Danilo Kiš zomrel v roku 1989 v Paríži na rakovinu pľúc. Posmrtne vychádzajú jeho zobrané diela v stále nových vydaniach a v prekladoch do väčšiny svetových jazykov, radí sa medzi elitu európskej literárnej postmoderny, jeho diela patria do zlatého fondu svetovej literatúry.

Hodnotenie čitateľov

Encyklopédia mŕtvych – Lutna jazvy – Legenda o spáčoch

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 Recenzie

„Danilo Kiš je jedným z najväčších spisovateľov 20. storočia. Jeho dielo hovorí na pozadí skúseností nacizmu a komunizmu o zle, ktoré po celé storočie rozožiera európske svedomie, zle, ktoré nemôže odstrániť žiad - ne víťazstvo na bojiskách. Kišov hlas nie je hlasom sprievodcu alebo proroka. Je to hlas stvorenia, hlas krásy osvetľujúci myseľ v hmle sveta vôkol nás. Hmle, ktorú literárna produkcia slúžiaca viktimizácii robí čoraz hustejšou. Kišova tvorba je aj preto naliehavo aktuálna.“ Lakis Proguidis, Atelier du roman

„Je to kniha o láske a smrti, eros a thanatos, ktoré sa ako témy prelínajú všetkými mojimi knihami, tu nadobudli plnší výraz.“ Danilo Kiš

„Encyklopédia mŕtvych rozpráva o smrti a predstavuje túto tému v rôz - nych historických, kultúrnych, sociálnych, kognitívnych a ideologických kontextoch: od gnostických legiend po modernú dobu, od legendár- nych spáčov až po encyklopédiu, v ktorej sú dopodrobna zapísané osudy všetkých ľudí, od populárnych príbehov o tradíciách a fantáziách spisovateľov, až po príbeh Protokolu sionských mudrcov. Encyklopédia mŕtvych je vzrušujúcim prelínaním fantázie a faktov, dávnych právd a moderných skúseností, starostlivého bádania a živého, vášnivého rozprávania, historických poznatkov a ich ironickej rekonštrukcie, en - cyklopedického rozprávania a nevšedného jazykového a štylistického majstrovstva.“ Arhipelag

O edícii

Pevný bod: edícia kvalitnej európskej prózy

Nová knižná edícia vydavateľstva Zelený kocúr s názvom Pevný bod je zameraná na výber z hodnotnej európskej prózy. Ponúka slovenským čitateľom diela autorov, ktorí predstavujú piliere európskych hodnôt.   

„Dajte mi pevný bod vo vesmíre a pohnem Zemou.“ Archimedes

Redaktorka edície: Renata Deáková

€12.25 In Stock
Sale

Unavailable

Sold Out