17 február, 2023


Time projekt

KOLOTOČ

Otvorená výzva na tvorbu textov pre deti a mládež s témou spolupráce

Otvorená výzva na tvorbu textov sa uskutočňuje v rámci projektu TIME (Together in the Middle of Europe). Tento projekt prebieha v troch európskych krajinách: v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku. Finančne ho podporuje fond Európskej únie pre kultúrnu spoluprácu. 

Téma textov sa má týkať možností spolupráce, koexistencie, kooperácie, prekonávania nesúladu z inakosti, svojskosti so zameraním na pozitívny zážitok z oslobodzujúceho pocitu naladenia sa na spoločný rytmus „kruhového tanca“.

Výstupom projektu bude ilustrovaná antológia textov pre deti a putovná výstava ilustrácií pre deti s názvom KOLOTOČ. Výstupy projektu budú výsledkami spolupráce autorov, redaktorov, prekladateľov, ilustrátorov, vydavateľov a iných inštitúcií zo spomínaných troch európskych krajín.     

Výstava bude prezentovaná na rôznych miestach v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku, ale aj na významných medzinárodných podujatiach venovaných detským ilustráciám. Zúčastnia sa jej začínajúci ilustrátori zo spomínaných troch krajín.  

Antológia bude publikovaná v piatich jazykoch: rumunčine, maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine, a to nielen v tlačenej podobe, ale aj formou e-booku a audiobooku. Príspevky budú dielami skúsených aj začínajúcich autorských osobností z troch zúčastnených krajín, píšucich pre deti.

Texty antológie bude vyberať odborná porota po zverejnení otvorenej výzvy na tvorbu textov/ rozprávok pre deti vo veku 10-14 rokov. 

Pracovný názov antológie: „KOLOTOČ“. Súbeh nebude anonymný. 

Zloženie poroty hodnotiacej slovenské texty: Eva Andrejčáková (novinárka, prekladateľka, redaktorka), Vlado Janček (básnik, prekladateľ), Lucia Molnár Satinská (jazykovedkyňa, prekladateľka)

Termín zverejnenia otvorenej výzvy na tvorbu textov: 15. 2. 2023.

Uzávierka výzvy: 31. 3. 2023. 

Zverejnenie konečného výberu textov a mená ich autorov budú zverejnené 15. 4. 2023  na facebookovej stránke projektu TIME – Together in the Middle of Europa a na http://www.zelenykocur.sk/

Autor/autorka vybraného textu obdrží honorár 200  

Koordinátorom slovenskej časti projektu je vydavateľstvo Zelený kocúr.

Svoje texty nie dlhšie ako 5000 úderov nám zasielajte pod názvom TEXTY PRE DETI do 30. 3. 2023 na adresu redakcia@zelenykocur.sk

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!

TIME_vyzva_kolotoc.docx

Ismerd meg jobban a termékeinket


Sale

Unavailable

Sold Out