12 júl, 2023


VÝZVA PRE ILUSTRÁTOROV

 

 

KOLOTOČ

Výzva pre ilustrátorov do 40 rokov

 

O projekte:

Projekt TIME (Together in the Middle of Europe) prebieha v troch krajinách, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Finančne ho podporuje fond Európskej únie pre kultúrnu spoluprácu.

Výstupom projektu bude ilustrovaná antológia textov pre deti a putovná výstava ilustrácií. Výstupy projektu budú výsledkami spolupráce autorov, redaktorov, prekladateľov, ilustrátorov, vydavateľov a iných inštitúcií zo spomínaných troch európskych krajín.    

 

Texty antológie  vyberala porota v troch spomínaných krajinách po zverejnení otvorenej výzvy na tvorbu textov/rozprávok pre deti vo veku 10-14 rokov s témou spolupráce, koexistencie, kooperácie, s témou zážitkov z oslobodzujúceho pocitu naladenia sa na spoločný rytmus „kruhového tanca“. Pracovný názov antológie: „KOLOTOČ“.  Výber textov už prebehol. Vybrané texty sú preložené do piatich jazykov (maďarčina, slovenčina, rumunčina, nemčina, angličtina) a teraz nás čaká výber ilustrátorov.

 

Z týchto textov bol vybratý text Anny Szabó T. Veľký tanečný kolotoč.

Do súbehu sa môžete prihlásiť s ilustráciou tohto textu. Ilustrácia má byť plnofarebný obrázok na jednu stranu vytvorený ľubovoľnou technikou. Rozmery antológií budú 165x240 mm, ilustrácie zhotovujte v min. veľkosti A3.

Hotové práce zasielajte v kvalite vhodnej do tlače, digitalizované, označené menom autora na adresu: timezelenykocur@gmail.com

Najneskôr do 31. 8. 2023

 

Členovia odbornej poroty, ktorá bude ilustrácie posudzovať sú: Kristína Soboň (predsedníčka ASIL, ilustrátorka, grafická dizajnérka), Peter Michalík (vydavateľstvo Monokel) a Hana Križanová (ilustrátorka, vedúca sekretariátu BIB)

 

Porota vyberie desať najlepších ilustrácií do 30. 9. 2023.

Zoznam vybraných ilustrátorov zverejníme  1. 10. 2023, na webe a Facebooku projektu  TIME – Together in the Middle of Europe.

 

 

Po výbere desiatich slovenských ilustrátorov každý z nich dostane nový text od organizátorov. Ku každému textu bude treba vytvoriť jednu menšiu a jednu celostranovú ilustráciu, ktorá bude mať rozmery min. A3. Zo všetkých zúčastnených krajín budeme mať spolu 30 obrázkov, ktoré vystavíme na putovných výstavách a ktoré budú zároveň tvoriť ilustrácie literárnych antológií pre deti.

Vydavateľstvo zaplatí autorom vybraných ilustrácií honorár 200 €.

 

Výstava bude prezentovaná na rôznych miestach v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku ale aj na významných medzinárodných podujatiach venovaných detským ilustráciám. Budú na nej vystavené ilustrácie antológií. 

 

Antológia bude publikovaná v piatich jazykoch: rumunčine, maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine a to v tlačenej forme ale aj formou e-booku  a audiobooku. Autormi textov sú skúsení aj začínajúci spisovatelia pre deti z troch zúčastnených krajín.

 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Vydavateľstvo Zelený kocúr

 

 

Anna Szabó T.

Veľký tanečný kolotoč

 

„Stará mama, je zle,“ pribehla Lili do záhrady.

Stará mama práve zvesila zo stromu kŕmidlo pre vtáčiky, na jar už nebude potrebné.

„Čo sa stalo, Lilika? Prečo si taká smutná?“

„Hanna už nechce so mnou tancovať. Vyhodila ma z našej izby, kričí, že chce byť sama, nechce sa so mnou baviť.“

„Nebuď smutná,“ položila stará mama kŕmidlo a pohladkala Lili po hlave. „Hanna má štrnásť, cíti sa, ako by ju svet odvrhol a je veľmi nahnevaná. Nechápe, čo sa to s ňou deje. Akoby v nej zúrila búrka, nedokáže sa ničoho zachytiť.“

„Prečo ma nechytí za ruku? Vždy sme spolu ráno skákali!“

„Teraz by vedela  tancovať  iba nahnevaná. Naozaj bude lepšie, ak ju necháš na pokoji.“

„Ako by som ju mohla utešiť?“

„Neviem...“ Stará mama sa bezradne rozhliadla, no náhle sa jej tvár opäť vyjasnila: „Pozri! Tu je prvá včielka! Už priniesla aj peľ!“

A naozaj: na konár jablone v rozpuku sa usadila včela, na nohách jej svietili žlté hrudky peľu. Lili sa k nej sklonila a začala sa jej prihovárať:

„Nebuď smutná, maličká, som tu, budem na teba dávať pozor.“

„Nie je sama,“ usmiala sa stará mama. „Hneď sa vráti domov do úľa, tam ju čakajú mnohé ďalšie. Ona je prvá z poslov. Vedela si, že bude pre ostatné tancovať?“

„Tancovať? S kým?“

„Sama, no všetky ju budú sledovať. Bude sa točiť dokola, tancom nakreslí mapu, všetkým ukáže, čo nazbierala. Ostatné včely tak budú vedieť, že sa môžu vydať za nektárom. Takto vyzerá tanec včiel, sleduj ma!“ a stará mama predviedla vnučke včelí valčík. Lili sa smiala a včela vystrašene odletela.

Nečakané radovánky vylákali spod kríkov aj mačku Micku.  Keď sa stará mama konečne zastavila, začala sa jej obtierať a  motať okolo nôh, pradúc si žiadala raňajky.

„Aj ona tancuje!“ vykríkla Lili. „A ešte k tomu aj spieva!“

„Mám zatancovať aj mačací tanec?“ ponúkla sa stará mama a hneď aj začala, no vedela napodobniť len to obtieranie, pradenie jej nijakovsky nešlo, na čo sa obe tak rozosmiali, až kŕdeľ sýkoriek, čo zo susednej záhrady sledoval, ako zmizlo zo stromu kŕmidlo, urazene odletel.

„Ja viem aj hniezdiaci tanec!“ skríkla Lili. „Keď si sýkorka dokončí domček, takto sa v ňom zahniezdi, pozri!“ a vyskočila do lona starej mamy, kde sa začala hniezdiť. Keď mačka Micka vystrúhala žiarlivú grimasu, smiali sa ešte väčšmi. Zvalili sa na chrbát a váľali sa v tráve hore-dolu. Micka odvrátila hlavu a so vztýčeným chvostom pomaly odkráčala k domu. To ich ešte viac rozbláznilo, zavýjali a chechtali sa, až sa zadúšali , vo vnútri ich šteklila veselá jarná nálada. 

Prestali, až keď ich bolel bok. Vtedy pocítili, aká studená je zem, chladila ich ešte aj cez kabát. Rýchlo vstali a oprášili sa. 

„Je mi zima, poďme dnu,“ prosila Lili. „Prichádza vietor!“

Po ceste za Mickou sa konáre okolo nich začali knísať, pri záhradnom jazierku zašušťali bambusy. Stará mama sa zarazila, usmiala a šepotajúc sa začala na všetky strany ohýbať.

„Bambusový tanec, jasné,“ usmiala sa na ňu Lili. „No musí ho robiť veľa ľudí, inak nevyznie tak, ako má. Jeden bambus ešte nie je nič moc.“

„Bambusový tanec… ľahké bambusy, čo robia tai-chi…“ zamyslela sa stará mama a  zmenila pohyby na plynulé a pomalé. Zmĺkla, zvážnela. Obradne mávala rukami a  ohýbala sa, ako sa to učila na hodine tai-chi.

„Aké to je pekné,“ vzdychla si Lili. Neprekvapila sa, lebo už videla starú mamu hýbať sa s ostatnými v parku, no nikdy by si nepomyslela, že starší ľudia spolu sú ako les bambusov, tancujúci vo vetre. Ani sa nepokúšala napodobniť ich: vedela, že sa musí ešte veľa učiť.

Stará mama zakončila cvičenie elegantným pohybom a povedala:

„Keby Hanna znovu tancovala, nebola by taká smutná. Keby sa opäť naladila na svet.“

„Ja tento tanec poznám,“ vyhlásila Lili.

„Ona už nie, lebo ho zabudla,“ povedala potichu stará mama, keď došli k domu. Na verande chránenej pred vetrom si sadla na prútenú stoličku. Tu zvykla rozprávať. Lili si sadla na stolček k starkiným nohám. Chvíľu mlčali. Potom stará mama povedala:

„Veru, všetko tancuje, len si to treba všimnúť. Všetko spieva, len sa na to treba naladiť. Na bzučanie včiel, na hrkútanie hrdličiek, na kŕdeľ vrán, čo sa v letku otočí unášaný teplým vzdušným prúdom. Na kruhy vo vode, na tiene, čo sa vznášajú pod stromami. Vietor fúka, prestane a znovu sa zdvihne, beží dokola po zemi, dážď sa leje a potom sa voda odparí, zo semena sa stane strom, pre niekoho plynie čas pomaly, pre iného v rýchlejšom rytme, no všetci sme spolu pod oblohou, spolu počúvame cinkanie hviezd za letných nocí, slabučké zvuky snehových vločiek, keď sa v zime krútia a sadajú na zem. A točí sa aj obloha, planéty tancujú okolo slnka, všetci spolu tvoríme vesmírny tanečný kolobeh, tancujeme valčík svetla. Nikto nikdy nie je sám, každý človek, každý tvor na zemi sa točí s ostatnými v krehkej sklenej guli atmosféry. Tento veľký kolotoč je najkrajší kruhový tanec na svete.“

„Tancujme!“ zašepkala Lili, no ani sa nepohla, len stisla starej mame ruku.

 

Ismerd meg jobban a termékeinket


Sale

Unavailable

Sold Out